คำถามทรงพลังที่สตีฟ จ๊อบส์ใช้บ่อยที่สุด

“คำถามคือเข็มทิศ คำตอบคือเส้นทาง”
โดยหนุ่มเมืองจันทร์

คำถามที่ทรงพลังอาจ
ทำให้คุณได้ค้นพบอะไรบางอย่าง

Warren Buffett เคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่แยกระหว่างคนที่ยังไม่สำเร็จกับคนที่สำเร็จออกจากกัน คือคนสำเร็จมักพูดคำว่า“ไม่”เสมอ

สตีฟ จ๊อบส์ เองก็เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าว
เขาจึงใช้คำถามนี้บ่อยมากในแต่ละวัน

Continue reading “คำถามทรงพลังที่สตีฟ จ๊อบส์ใช้บ่อยที่สุด”